Warsztaty grupowejezioro na tle gór

Warsztaty grupowe dają możliwość odczucia przynależności i społecznej akceptacji.
Uczestnicy warsztatów pojawiają się przecież z podobnymi potrzebami. Jesteśmy więc z założenia odsłonięci i widzialni w tych potrzebach, często rozumianych jako deficyty, a jednocześnie tacy sami w nich, jak pozostali ludzie. Zatem, w tej pozornej słabości, zostajemy przyjęci przez grupę. I daje to możliwość odczucia siły płynącej z jedności, pomimo osobistej bezbronności. Możliwe staje się, że nikt tego odsłonięcia nie wykorzysta przeciwko nam, a wręcz przeciwnie, zostanie to przyjęte jako nasza siła, przydatna innym także. To jak społeczne narodziny.
Warsztaty grupowe tworzą naturalną dynamikę procesów społecznych i możliwość weryfikacji pojawiających się treści w warunkach kontrolowanych. Daje to dodatkową wartość, niezależnie od tematyki warsztatów.