Ustawienia systemowe Hellingera Kielce
rodzina w lesie

Jestem terapeutką ustawień systemowych Hellingera. Jest to doświadczeniowa metoda docierania do systemowej przyczyny problemu klienta. Od blisko 40 lat jest wykorzystywana jako wspieranie psychoterapii, w coachingu i biznesie. Twórcą metody był terapeuta i filozof Bert Hellinger.

Metoda ta pozwala na skontaktowanie klienta z jego emocjonalnymi i uczuciowymi połączeniami z członkami rodu. Często zdarza się, że lojalność wobec cierpienia członków systemu rodzinnego blokuje naszą sprawczość i przysparza niezrozumiałych logicznie problemów we wszystkich możliwych obszarach życia. Wiele rodzinnych tajemnic, wykluczeń, śmierci, niesprawiedliwości oraz krzywd i traum jest dziedziczona w nieświadomy sposób i potrafi zapisywać się w strukturach umysłu, do których trudno jest dotrzeć metodami poznawczymi. Ustawienia są doświadczeniem mocno poruszającym, wykraczającym daleko poza logikę, opartym o zmysły i odczucia fizyczne.

Nasza natura oparta o zmysły i instynkty istnieje od setek milionów lat i przez wszystkie te lata wykształciła mechanizmy współistnienia, oparte o równowagę elementów systemu. Nie posługuje się ona intelektualnymi przesłankami do utrzymywania równowagi, a instynktami, emocjami i uczuciami przede wszystkim. Zaufanie do tych poziomów naszej mądrości zostało mocno zdeprecjonowane przez intelektualne podejście do życia. Jednak nie odebrało to tym poziomom sprawczości.

 

Jak przebiegają ustawienia systemowe?

Na ustawieniach systemowych kontaktujemy się z tą mądrością życia, której potęga wynika z łączenia w całość i sprzyjania życiu w każdym najdrobniejszym żywym elemencie. Tym, co podczas Ustawień jest transformujące, nie jest logiczny kontekst, ani ujawniona historia, ale przeżycie emocji, dotarcie do uczucia miłości, pojednania, połączenia z innymi członkami systemu. Transformująca głęboko jest jedność doświadczanych doznań oraz odkrycie, że w naszych potrzebach jesteśmy tacy sami.

Prowadzę ustawienia systemowe na spotkaniach indywidualnych oraz w ramach Warsztatów Ustawień Grupowych.

 

Założenie ustawień systemowych

Głównym założeniem ustawień systemowych wg. Hellingera jest fakt, że każdy z nas pochodzi z pewnego systemu rodzinnego. Nasze źródło pochodzenia wpływa na nasze uwarunkowania względem danego systemu. Dlatego ustawienia, nazywane również konstelacjami rodzinnymi, polegają na pracy z systemem rodzinnym.

Ustawienia systemowe zakładają, że jako członkowie systemu rodzinnego jesteśmy uwikłani w historie systemowe, co powoduje, że żyjemy losem innych członków rodziny. Mowa tu o tzw. miłości rodowej i lojalności rodowej. Według Hellingera im jesteśmy bardziej uwikłani w rodzinne, systemowe historie, tym trudniej jest nam żyć swoim życiem.

 

Co dają nam ustawienia systemowe Hellingera?

Prowadzone przeze mnie hellingerowskie ustawienia systemowe mają przede wszystkim wyjaśnić przyczynę problemów życiowych oraz doprowadzić do ich rozwiązania. Ustawienia systemowe uznawane są za prawdopodobnie najefektywniejszą metodą terapii, która powoduje zarazem zmiany w umyśle, jak i w samym systemie rodzinnym.

Wśród korzyści z ustawień systemowych najczęściej wymienia się:

  • wzmocnienie poczucia pewności siebie;
  • uczucie uspokojenia i poprawy nastroju;
  • zanik objawów nerwicowych;
  • chęć i łatwość w tworzeniu relacji z innymi;
  • pojednanie z członkami rodziny;
  • zrozumienie swojego miejsca w rodzinie.

Serdecznie zapraszam do mojego gabinetu w Kielcach oraz do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

Praca z Wewnętrznym Dzieckiem

Zajmuję się Pracą z Wewnętrznym Dzieckiem, która polega na rozpoznaniu traum z dzieciństwa i ich oswojeniu. Zapraszam ludzi borykających się z kryzysami w związkach, zaburzeniami osobowości i uzależnieniami. Jeżeli musicie mierzyć się z długotrwałymi konfliktami w rodzinie, których przyczyna jest niejasna – zapraszam! Pomagam również rodzicom, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami wychowawczymi. Jeżeli posiadacie szczegółowe pytania dotyczące zakresu naszych usług – zapraszam do kontaktu!